Loading...

Publicaties

Onze artikelen

Vertical regulations and dominant firms laws and regulations European Union (Engels)
De toekomstige verticale groepsvrijstelling wordt voorbereid: geen aardverschuiving op komst, maar toch…
The Private Competition Enforcement Review – 14th edition (Engels)
Het recht op inzage: krijgt de betrokkene waar voor zijn ‘recht’?

Vertical regulations and dominant firms laws and regulations European Union (Engels)

Frank Wijckmans - Emmelie Wijckmans, ICLG, 2022

Dit artikel is in vraag-en-antwoordformaat en neemt de lezer doorheen het mededingginsrechtelijke landschap van de verticale overeenkomsten (distributie- en leveringsrelaties). Het besteedt bijzondere aandacht aan de positie van dominante ondernemingen. In het artikel wordt reeds ten volle rekening gehouden met de nieuwe Europese groepsvrijstelling (Vo 2022/720) en de nieuwe Verticale Richtsnoeren.

Lees meer ›

De toekomstige verticale groepsvrijstelling wordt voorbereid: geen aardverschuiving op komst, maar toch…

Frank Wijckmans - Lise Ryckaert, Competitio, 2021

Dit artikel geeft een inzicht in de ontwerpteksten die werden voorbereid door de Europese Commissie in de aanloop naar de nieuwe groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten. Het blijft een nuttig instrument om de overstap van de ontwerpteksten naar de finale versies van Verordening 2022/720 en de nieuwe Verticale Richtsnoeren beter te begrijpen. Een aantal van de aandachtspunten die in het artikel aan bod komen zijn intussen opgelost in de uiteindelijke teksten.

Lees meer ›

The Private Competition Enforcement Review – 14th edition (Engels)

Frank Wijckmans - Maaike Visser - Karolien Francken - Monique Sengelov, Manda Wilson, The Law Reviews, 2021

Op basis van hun ervaring in private schadevergoedingsacties naar aanleiding van Commissiebeslissingen in kartelzaken beschrijven de auteurs de relevante vragen met betrekking tot deze procedures. Het artikel beoogt pragmatisch te antwoorden op de uitdagingen die zaken van dit type stellen.

Lees meer ›

Het recht op inzage: krijgt de betrokkene waar voor zijn ‘recht’?

Anouk Focquet - Laura Sente, Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens, 2020

Dit artikel behandelt een van de fundamentele thema’s uit het gegevensbeschermingsrecht, namelijk het recht van individuen om inzage te krijgen in de gegevens die over hem of haar worden bewaard. De bijdrage gaat in op de vraag of de betrokkenen wel degelijk krijgen waarop ze recht hebben.

Lees meer ›