Loading...

Nieuws

Het mededingingsrecht ontmoet het nieuw Burgerlijk Wetboek

4/10/2022

Op 23 september nam Frank Wijckmans deel aan een panelgesprek in het kader van een studiedag georganiseerd door de KUL met betrekking tot het nieuwe Burgerlijk Wetboek (verbintenissenrecht). Hij was gevraagd om het perspectief van de practicus en mededingingsjurist te koppelen aan de behandelde thema's.

Lees meer ›

Update: Faros gastspreker op 2022 Gondola Top

15/09/2022

Faros advocaten Frank Wijckmans, Karolien Francken en Emmelie Wijckmans waren uitermate vereerd om uitgenodigd te worden als gastspreker op de jaarlijkse topconferentie die georganiseerd wordt door het leidinggevende magazine voor de retail sector, Gondola. Meer dan 100 vooraanstaande actoren uit de sector namen deel aan dit topevent. Onze Faros advocaten beklemtoonden het unieke karakter van 2022 voor de juridische ontwikkelingen toepasselijk op de distributiesector. Ze boden het publiek een speed date met de nieuwe Europese en Belgische spelregels.

Lees meer ›

Faros team heeft ontmoeting met top management van high-tech spin-offs

20/09/2022

Faros heeft met plezier de uitnodiging aanvaard van het Robotics departement van de VUB en spin-off Axiles Bionics om hun activiteiten beter te leren kennen. Dit bezoek is geheel in lijn met de overtuiging van Faros dat haar team zich niet mag beperken tot het adviseren van ondernemingen, maar ook moet luisteren naar management om de business realiteit beter te leren begrijpen. Erg veel dank aan Pierre, Lennart en Jacques om zoveel tijd uit te trekken voor ons team. Dit soort van ontmoetingen kan ons enkel maar helpen om betere adviseurs en partners te worden van onze cliënten.

Lees meer ›

En we zijn vertrokken …

1/09/2022

We hebben hier lang naar uitgekeken en nu is het eindelijk zover: Faros gaat van start! Vanaf 1 september 2022 staan wij meer dan klaar om je te ondersteunen met mededingingsrecht, gegevensbeschermingsrecht en compliance.

Lees meer ›

Ronde Tafel Conferenties in verband met de nieuwe Europese regels over distributie- en leveringsrelaties

1/09/2022

Het opzet is helder en prettig: beperkte groepen deelnemers en oog voor het detail voor de nieuwe Europese spelregels (Verordening 2022/720). We willen net dat stapje verder gaan op het vlak van inhoud en praktische relevantie. Sessies zijn voorzien op 13/10 (Nederlands), 20/10 (Engels). Elke sessie komt in aanmerking voor 7 OVB Punten en 7 IBJ punten.

Lees meer ›

Emmelie Wijckmans en Frank Wijckmans publiceren over verticale overeenkomsten en dominantie

5/08/2022

Emmelie Wijckmans en Frank Wijckmans publiceerden een bijdrage over verticale overeenkomsten en dominantie in de International Comparative Legal Guides 2022. Het samenspel tussen verticale overeenkomsten en dominantie is fascinerend en wordt aangereikt in een handig Q&A formaat.

Lees meer ›

Anouk Focquet, Sofie Deprez en Julie Mannekens bezorgen hun manuscript over gegevensbeschermingsrecht aan Uitgeverij LeA

1/08/2022

Het Data Protection team van Faros heeft een manuscript gefinaliseerd en ingediend bij de uitgever van wat vermoedelijk het meest praktische handboek over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming zal worden. Publicatie is verwacht tegen 03/10/2022.

Lees meer ›

Karolien Francken en Morgane Smets finaliseren het script van de “on boarding” film die deel zal uitmaken van het Faros compliance pakket

25/07/2022

Binnenkort zullen werknemers die aan de slag gaan bij een nieuwe werkgever of van start gaan met een nieuw project zich op een unieke manier de compliance principes van het mededingingsrecht eigen kunnen maken. Met de hulp van Comic House en Lectrr heeft het Faros team een animatiefilm ontwikkeld die dit doel naadloos bereikt.

Lees meer ›

Emmelie Wijckmans en Annemie Van de Vliet coördineren commentaar op ontwerp van Horizontale Richtsnoeren

27/04/2022

Leden van het Faros competition team hebben hun commentaar op het ontwerp van Horizontale Richtsnoeren van de Europese Commissie gebundeld. Hierbij hebben ze rijkelijk geput uit hun ervaring met de bestaande Richtsnoeren van 2010.

Lees meer ›

Frank Wijckmans overhandigt zijn Experten rapport aan DG Mededinging van de Europese Commissie

31/03/2022

Als onderdeel van de voorbereiding van de nieuwe Europese groepsvrijstelling inzake verticale overeenkomsten werd Frank Wijckmans uitgenodigd om een Experten rapport in te dienen bij DG Mededinging van de Europese Commissie. Het Rapport kan geraadpleegd worden op de website van DG Mededinging.

Lees meer ›

Maaike Visser treedt toe tot het Redactiecomité van Competitio

1/03/2022

Competitio is een van de toonaangevende juridische tijdschriften in verband met mededingingsrecht in België. Faros vennoot Maaike Visser werd uitgenodigd om tot het redactiecomité toe te treden en speelt een actieve rol in het succes van het tijdschrift.

Lees meer ›