Nieuws

Frank Wijckmans overhandigt zijn Experten rapport aan DG Mededinging van de Europese Commissie

31/03/2022

Als onderdeel van de voorbereiding van de nieuwe Europese groepsvrijstelling inzake verticale overeenkomsten werd Frank Wijckmans uitgenodigd om een Experten rapport in te dienen bij DG Mededinging van de Europese Commissie. Het Rapport kan geraadpleegd worden op de website van DG Mededinging.

Verordening 330/2010 is intussen vervangen door Verordening 2022/720, die van kracht werd op 1 juni 2022. Een aantal van de punten die Frank heeft opgemerkt in zijn Rapport en opgebracht tijdens de discussies met het Commissie team werden duidelijk in overweging genomen.

Terug naar overzicht ›