Loading...

Nieuws

Emmelie Wijckmans en Annemie Van de Vliet coördineren commentaar op ontwerp van Horizontale Richtsnoeren

27/04/2022

Leden van het Faros competition team hebben hun commentaar op het ontwerp van Horizontale Richtsnoeren van de Europese Commissie gebundeld. Hierbij hebben ze rijkelijk geput uit hun ervaring met de bestaande Richtsnoeren van 2010.

Horizontale overeenkomsten vormen een belangrijk onderdeel van de mededingingspraktijk van Faros. Daarom namen leden van het team het initiatief om hun visie op het nieuwe ontwerp neer te schrijven. Het ingediende commentaar vind je hier.

Terug naar overzicht ›