Mededinging

Een vaak gehoorde verzuchting van bedrijfsjuristen en algemene practici: "Dit is ingewikkelde materie. Het is vaak contra-intuïtief en de mechanismen van het mededingingsrecht zijn anders dan die van enig ander rechtsgebied dat ik ken. Wanneer ik ermee in aanraking kom, heb ik voortdurend het gevoel dat ik ofwel te streng ofwel te mild ben."

Zowel het EU- als het nationale mededingingsrecht zijn zeer specifieke praktijkgebieden. De regelgeving en de jurisprudentie evolueren voortdurend. Bovendien is er nood aan praktijkkennis en ervaring die niet in de boeken te vinden is. Wanneer het ongemakkelijke gevoel in bovenstaand citaat op jou van toepassing is, wend je dan gerust tot ons. Het mededingingsrecht is onze wereld en wij voelen ons hierin als een vis in het water.

Het Faros team heeft ervaring met elk type van procedure waarin het mededingingsrecht aan bod komt. Het heeft ondernemingen en de Europese Commissie vertegenwoordigd voor het Hof van Justitie en het Gerecht in Luxemburg. Het team behandelt vaak zaken voor de Europese Commissie en de Belgische mededingingsautoriteit. Het coördineert zaken die gelijktijdig lopen in meerdere jurisdicties met het oog op het verzekeren van consistentie en een gestroomlijnde aanpak. Vaak zijn hierbij zelfs mededingingsautoriteiten van buiten de EU betrokken. De advocaten van Faros behandelen ook mededingingsrechtelijke geschillen voor de Belgische nationale rechtbanken.

De ervaring van het Faros team omvat alle aspecten van het mededingingsrecht, met inbegrip van kartels, misbruik van machtspositie, alle andere soorten mededingingsbeperkende praktijken, concentratiecontrole en staatssteun. Talrijke voorbeelden onderstrepen de deskundigheid van het team. Laten we er enkele noemen. Leden van het Faros team vertegenwoordigden cliënten in het "Trucks"-kartelonderzoek van de Commissie. Zij behandelden baanbrekende zaken op Europees niveau met betrekking tot onder andere informatie-uitwisseling, afbraakprijzen, prijskartels en distributie. Zij hebben ervaring met fase 1 en 2 concentratiecontroleprocedures. Op het gebied van staatssteun hebben zij de baanbrekende opleidingssteunzaak voor de Europese Commissie tot een goed einde gebracht en de rechtmatigheid van staatssteunregelingen aangevochten voor het Hof van Justitie. Zij traden op voor cliënten voor de Belgische mededingingsautoriteit in verband met hub-and-spoke-kartels en misbruik van machtspositie. En er is nog veel meer.

De partners die bij Faros verantwoordelijk zijn voor het mededingingsrecht zijn Frank Wijckmans, Maaike Visser, Emmelie Wijckmans en Karolien Francken.


Frank Wijckmans
Mededinging
Maaike Visser
Mededinging
Emmelie Wijckmans
Mededinging
Karolien Francken
Mededinging
Kaat Aerts
Mededinging
Annemie Van De Vliet
Mededinging
Vincent Van den Cruijce
Mededinging

Gegevensbescherming

"Data is het nieuwe goud.", zei de ene. "Maar hoe zit het met GDPR?", zei een ander.

Wij waren een van de eersten die dit nieuwe vakgebied oppikten. Blij dat we dat gedaan hebben. Niet alleen GDPR, maar de wetgeving inzake gegevensbescherming in het algemeen blijkt een snel evoluerend en zeer technisch praktijkgebied te zijn. Wij volgen de juridische ontwikkelingen op de voet en hebben slechts een korte en gerichte briefing nodig om de activiteiten van onze cliënten te begrijpen.

Ons team heeft meerdere ondernemingsgroepen geholpen bij de invoering van een framework voor de naleving van de gegevensbescherming om tijdig te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze groepen blijven een beroep doen op ons team om nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving te volgen en de naleving ervan te waarborgen. In een wereld waarin persoonsgegevens een belangrijke economische troef zijn geworden voor ondernemingen, geeft de wetgeving inzake gegevensbescherming aanleiding tot complexe en uitdagende vragen. De leden van het Faros-team zijn in dergelijke gevallen een vaak bevraagd aanspreekpunt.

Wij staan onze cliënten bij in alle aangelegenheden inzake gegevensbescherming, met inbegrip van strategisch belangrijke zaken zoals de vertegenwoordiging tijdens juridische procedures voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, in de ontwerpfase van nieuwe producten en diensten en in geval van datalekken.

De partner die verantwoordelijk is voor ons gegevensbeschermingsteam is Anouk Focquet.

Anouk Focquet
Gegevensbescherming
Sofie Deprez
Gegevensbescherming
Julie Mannekens
Gegevensbescherming

Compliance

Voor: "Ik keek niet uit naar deze compliance training. Meer dan 2 uur in een vergaderzaal of in een videovergadering doorbrengen met advocaten is niet echt de reden waarom ik bij ons bedrijf aan de slag ben gegaan..."

Na: "Eigenlijk was dit wel leuk. Geen juridische blablabla, maar nuttige en kernachtige boodschappen met voorbeelden uit onze business en voldoende mogelijkheden om een echte discussie aan te gaan. Als dat de manier is waarop compliance kan worden aangepakt, ben ik helemaal aan boord. Ik was trouwens fan van de quiz."

Een goede compliance-strategie is geen overbodige luxe. Het is een integraal onderdeel van de bescherming van je bedrijf en van ethisch ondernemen.

Compliance programma's en trainingen kunnen echter oeverloos saai zijn. Het Faros team heeft een bewezen track record om deze risico’s te vermijden. De hierboven vermelde citaten zijn niet fictief. Ze zijn echt.

Onze trainingen richten zich op concurrentie- en marktpraktijken, gegevensbescherming en anti-bribery. Ze zijn praktijkgericht, interactief en aangenaam. Geen powerpoints met ellenlange citaten uit wetten en cases. Wel op maat gemaakte uitdagingen en aantrekkelijke visuals die de belangrijke boodschappen onderstrepen.

Naast onze trainingen biedt Faros videomateriaal en op maat gemaakte richtlijnen aan in verband met compliance en dawn raids.

Zoals we allemaal weten: eerst zien en dan geloven...

Neem dan ook de proef op de som. We zijn meer dan bereid om onze unieke aanpak verder toe te lichten. Wij verzorgen graag een proeftraining, zodat je zelf kan ervaren hoe Faros ervoor zorgt dat compliance programma's zowel leuk als effectief kunnen zijn.

Karolien Francken
Compliance
Morgane Smets
Compliance