Wie we zijn

Frank Wijckmans - FAROS Law Firm

"Ik heb een fase in mijn carrière bereikt waarin ik niet alleen belangrijke zaken heb bestudeerd, maar ook veel van die zaken zelf heb mogen behandelen. Het is een absoluut genoegen om die kennis en ervaring in te zetten voor onze Faros cliënten. Dit te doen in de context van het getalenteerde Faros team is des te prettiger."

- Frank Wijckmans -


Frank Wijckmans

Mededinging

  +32 (0)2 580 18 14
  frank.wijckmans@faros.eu
  Connecteer op LinkedIn
  VCard

Frank heeft meer dan 30 jaar ervaring in mededingingszaken. Hij behandelde procedures voor het Hof van Justitie, de Europese Commissie en verschillende nationale mededingingsautoriteiten (zowel binnen als buiten de EU). Representatief voor zijn praktijk zijn baanbrekende zaken op het gebied van prijsafspraken en marktverdelingkartels, hub-and-spoke scenario's, roofprijzen, weigeringen tot levering, informatie-uitwisseling, distributie, concentratiecontrole en staatssteun. Frank heeft ervaring met clementie en schikkingen en met procedures voor de Europese en nationale rechtbanken (waaronder schadevergoedingszaken met betrekking tot kartels).

Frank is assessor bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

Hij is professor aan de Brussels School of Competition waar hij het vak "Law and Economics of Vertical Restraints" doceert.

Frank trad op als deskundig adviseur voor DG Concurrentie in het kader van de voorbereiding van Verordening 2022/720 (groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten). Zijn verslag werd gepubliceerd op de website van DG Concurrentie.

Frank is regelmatig een spreker op conferenties in heel Europa en hij heeft een uitgebreid publicatie palmares. Zijn bekendste publicatie is wellicht ‘Vertical Agreements in EU Competition Law' dat hij samen met Filip Tuytschaever heeft geschreven en dat is uitgegeven door Oxford University Press. Een vierde editie van het boek is in voorbereiding. Frank was ook co-auteur van een praktisch handboek in het Nederlands dat een samenvatting geeft van het EU en Belgisch mededingingsrecht en gerelateerde procedures. Daarnaast is hij redacteur en co-auteur van 'Cartels and horizontal agreements in EU competition law', dat eveneens is gepubliceerd door Oxford University Press.

Naast zijn praktijk in het mededingingsrecht heeft Frank uitgebreide ervaring in arbitrage. Hij is aangewezen als arbiter in verschillende ICC-, Cepani- en ad-hocarbitrages. Hij is opgetreden als getuige-deskundige in mededingingszaken in arbitrageprocedures. Frank geeft een opleiding over arbitrage en mededingingsrecht aan de Brussels School of Competition.

Terug naar overzicht ›